นวัตกรรม
สร้างสรรค์การศึกษา

ผู้นำด้านการสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์
ด้วยระบบพัฒนาอัจฉริยภาพรายบุคคล

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์รวมนวัตกร ที่ปรึกษาด้านจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
สมาพันธ์วิทยากร ชุมชนส่งเสริมนักฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษา

เราคือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาหลักสูตร และการตลาดธุรกิจฝึกอบรม

ด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Innovation & Production

พัฒนานวัตกรรมเขียนเว็บไซต์ หนังสือหรือตำราเรียน ออกแบบภาพและผลิตสื่อทุกชนิด

Creation & Personal Brand Consulting

ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ การตลาดออนไลน์ครบวงจรให้กับวิทยากรและครูอาจารย์

Education & Training

รับออกแบบคอร์สเรียนตามความต้องการทั้งออนไลน์และจัดอบรมสัมมนา ค่าย ทัศนศึกษา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEUP) องค์กรด้านการพัฒนามนุษย์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา และยกระดับการเป็นมืออาชีพให้กับบุคคลในองค์กรยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยนวัตกรรมระบบวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบแผนพัฒนารายบุคคล โปรแกรม Habitscan Personality Test

สร้างสรรค์ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมการอบรมที่ทันสมัย เพื่อประสิทธิผลขององค์กร
"Scan The Best Version of Yourself - เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด"

ภารกิจ โครงการและกิจกรรม

GETUPTEACHER

ภาคีหน่วยพัฒนาครู ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บริการทางวิชาการ พัฒนาสื่อการสอน สำนักข่าวการศึกษา รายการครูบันดาลใจและจัดอบรมพัฒนาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

หลักสูตรพัฒนาครู (คุรุพัฒนารับรอง) Proposal หลักสูตรพัฒนาครู ว.21

GETUP SCHOOL

ภาคีนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนแห่งอนาคต ระบบเรียนรู้ออนไลน์ โมเดลการศึกษาฟินแลนด์ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะชีวิตและแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน Proposal 5 ระบบการสอนฟินแลนด์ Proposal โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ศีลธรรม

GETUP TRAINING

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกระดับ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการพูด การเขียน ทักษะหัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย ลูกค้าสัมพันธ์ และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

IN-HOUSE TRAINING หลักสูตรพัฒนาองค์กร Proposal หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทุกระดับ Proposal หลักสูตรพัฒนาองค์กรที่มีสาขา Proposal หลักสูตรพัฒนาองค์กรการกุศล

Getupteacher

(สำหรับครู อาจารย์ วิทยากร นักฝึกอบรม โค้ช)

รู้จักโครงการ GETUPTEACHER และภารกิจพัฒนาครู

ช่องทางในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เพจ Getupteacher ช่อง Getupteacher เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักสูตรครู
Proposal แนะนำหลักสูตรพัฒนาครู ว.21

วิดีโอเกี่ยวกับ GETUPTEACHER

แนะนำ Getupteacher

หลักสูตรพัฒนาครู เพื่อการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ

บรรยากาศการอบรมสัมมนา


รับผลิตสื่อ ตัวอย่างผลงานสื่อกระตุ้นการศึกษา ไวรัลคลิป

แนะนำหลักสูตรออนไลน์ www.getupteacher.com

รายการทาง Youtube ช่อง Getupteacher


Getup School

(สำหรับนักเรียน เยาวชน และกิจกรรมในสถานศึกษา)

รู้จักโครงการ GETUP SCHOOL

ช่องทางในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เพจ GetupSchool โรงเรียนแห่งอนาคต จิตวิทยาอ่านใจคน เข้าสู่เว็บไซต์เรียนออนไลน์
Proposal แนะนำ 5 ระบบการศึกษาฟินแลนด์ Proposal โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ศีลธรรม

วิดีโอเกี่ยวกับ GETUP SCHOOL

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนรายบุคคล

ค่ายสุภาพบุรุษเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor Camp และ Review ความประทับใจ

แนะนำ Getup School โครงการโรงเรียนแห่งอนาคต

รับจัดค่ายเยาวชนทุกรูปแบบ ค่ายพุทธบุตร คุณธรรม วิชาการ ทักษะชีวิต โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสมัยใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และค้นพบตนเองด้วยแบบทดสอบวัดแววอาชีพ

นวัตกรรมจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย Habitscan Child Center

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวอย่างครูบันดาลใจ Getupteacher นำนวัตกรรมไปปรับใช้ในห้องเรียน


Getup Training

(สำหรับองค์กร พนักงาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ภาครัฐและเอกชน)

รู้จักสถาบัน Getup Training

ช่องทางในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เพจ getuptraining ช่อง Habitscan Personality Test เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักสูตรอบรมภาคองค์กร
Proposal แนะนำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทุกระดับ Proposal แนะนำหลักสูตรพัฒนาองค์กรที่มีสาขา Proposal แนะนำหลักสูตรพัฒนาองค์กรการกุศล

วิดีโอเกี่ยวกับ GETUP TRAINING

รู้นิสัยอ่านใจคน 6 สี ด้วย Habitscan Personality Test

IN-HOUSE TRAINING จัดหาวิทยากรและออกแบบหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร

HRD System ระบบสรรหาสัมภาษณ์งานด้วย Habitscan

รู้นิสัยอ่านใจคน สัมมนาค้นหาพลังอัตลักษณ์แห่งตัวตน


ค่ายพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร กระบวนกร พิธีกร สันทนาการ โค้ชลูกวัยรุ่น โครงการ Top Trainer Thailand

Habitscan หลักสูตรพี่เลี้ยงและหัวหน้างานที่น้องรัก


Habitscan

ทำแบบทดสอบค้นพบตัวเองได้ที่ www.habitscode.com

รู้จักโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย Habitscan

ช่องทางในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เพจ Habitscan สำหรับเยาวชน เพจ Habitscode.com สำหรับบุคคลทั่วไป ช่องจิตวิทยาอ่านใจคน เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ทำแบบทดสอบ
รายละเอียดเครื่องมือ Habitscan ข้อมูล Package ราคาและขั้นตอนการนำเครื่องมือไปใช้

วิดีโอเกี่ยวกับ Habitscan Personality Test

Line ID : habitscan

ค้นพบพรสวรรค์ ปั้นอาชีพในฝัน พหุปัญญา

ตัวอย่างรายงานผลวิเคราะห์นิสัย Habitscan Personality test

(เวอร์ชั่นต่าง ๆ)