หลักสูตรอบรมครู ที่สามารถนับชั่วโมงพัฒนา
เพื่อขอมีวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2560

ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

  • +10

    หลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
  • วิทยากรมืออาชีพ

    ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดต่อคุณครู

หลักสูตรปกติ

ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา

628112003
฿ 3,900 ฿ 6,200
หลักสูตรปกติ

ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

รหัสหลักสูตร : 628112003

(145)

หลักสูตรออนไลน์

ผ่านการรับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา

628181076
฿ 1,399 ฿ 6,200
หลักสูตรออนไลน์

ระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล

รหัสหลักสูตร : 628181076

(ลงทะเบียนไปแล้ว 433 คน)